Dave Snowden

http://cognitive-edge.com/
Designation: Chief Scientific Officer, Cognitive Edge

Dave Snowden delar sin tid mellan två roller: grundare Chief Scientific Officer på Cognitive Edge och grundare och chef för Center for Applied Complexity vid University of Wales.

Hans arbete är internationellt och täcker regeringen och industrin och ser på komplexa frågor som rör strategi, organisatoriskt beslutsfattande och individuellt beslutsfattande. Han har utvecklat en vetenskapsbaserad angreppssätt för organisationer som bygger på antropologi, neurovetenskap och komplexa adaptiva systemteori.

Han är en populär och passionerad talare inom en rad ämnen, och är känd för sin pragmatiska cynicism och speciella stil.