Leif Rehnström

http://www.hellofuture.se/
Designation: VD, Hello Future

Leif Rehnström är VD på Digitala Transformationsbyrån Hello Future. Ledningsgrupper i både privat och offentlig sektor tar hjälp av Hello Future för att accelerera digitaliseringen i sina organisationer med hjälp av design thinking och startup-metodik. Leif är också engagerad i frågan om digitalisering utanför storstäder och tror starkt på idén att traditionella tillverkningsföretag kommer att vara en viktig del av nästa generation startups.