Lingjing Yin

http://www.wearefuturegov.com/
Designation: Senior Service Designer, FutureGov

Lingjing är en erfaren designledare och specialist inom service redesign, systematisk förändring och digital transformation. Lingjing har under åtta år arbetat med tjänster och prisbelönta digitala produkter som genererat positiva organisatoriska och sociala resultat i olika branscher över hela världen.

Hennes passion är att lösa systematiska problem och att utveckla gruppers kreativitet. Hon har arbetat med att förbättra offentliga tjänster för Storbritanniens regering, hos borgmästare samt för flera av landets myndigheter.

Idag är Lingjing en senior designer hos FutureGov, ett digitalt designföretag som utvecklar offentliga tjänster. Under de senaste tio åren har FutureGov hjälpt mer än hundra lokala och nationella myndigheter på fyra kontinenter att se på offentliga tjänster på nya sätt.