Michael Veale

http://michae.lv/
Designation: Doctoral Researcher, UCL

Michael Veale doktorerar på University College London inom rättvisa, öppenhet och elasticitet i algoritmiska system. Hans forskning spänner över ett brett område och innefattar bl a utveckling av algoritmiska system för beslutsfattande för offentlig sektor.

Han har presenterat sitt arbete internationellt i många olika sammanhang, bl.a. för regeringar, på konferenser och för såväl privata företag som icke vinstdrivande organisationer. Han har även varit expertrådgivare för Röda Korset och författat rapporten ”Data Management and Use: Governance in the 21st Century".

Han har tidigare arbetat för den Europeiska kommissionen inom området IoT och hälsoskydd, på Bonsucro med datavetenskap och har examen från LSE (BSc) and Maastricht University (MSc).